Екструдирани хартии от Папирус

2996

Екструдираните с РЕ хартии и картони се използват за опаковки и за производство на картонени чаши, чинии и др.

Папирус предлага голямо разнообразие на екструдирани с РЕ хартии и картони и осигурява незабавни доставки от склада на фирмата в София.  Клиентите биха могли да избират от най-тънките хартии –  22+6РЕ гр/м2, до най-дебелите – 100+20РЕ гр/м2, както и картони с различни грамажи – 190+15РЕ, 250+15РЕ, 295+15PE, 310+20РЕ  гр/м2 и други.

Фирмата доставя бели и кафяви крафтови хартии екструдирани с РЕ, както и бели едностранно промазани хромови етикетни хартии екструдирани с РЕ в различни грамажи – 30+9, 45+10, 50+12, 60+12, 70+20, 80+20 гр/м2 и др.

Екструдираните с РЕ хартии и картони се използват за опаковка  на храни  и продукти както и за производство на разнообразна книжна конфекция – картонени чаши, чинии и други опаковки, изискващи повишена масло- и водо- устойчивост. На склад се подържат роли-майки, от които в срок до 24 часа от поръчката клиентите получават необходимия материал на роли или листа с размери по тяхно желание.

Екструдираните хартии и картони са производство на водещи европейски производители и притежават всички необходими сертификати за опаковка на хранителни продукти при директен достъп.

За повече информация:
Папирус ООД
гр. София, Офис
ул. Христо Белчев № 35
тел.: 02/ 980 05 74, 988 38 18, 981 33 11
факс: 02/ 980 05 73

Производствено-складова база – гара Искър
тел.: 02/ 973 23 17, 0885/ 994 607

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.