Защо печатът в Европа е добър за околната среда?

1431

Печатът в Европа гарантира, че клиентите получават продукция, която отговаря на най-високите изисквания за опазване на природата. Те ще бъдат повишени допълнително с Наредбата за дървения материал на ЕС, която влиза в сила на 3-и март.

fsc pefc

Целта на новата наредба е да гарантира, че никаква част от хартията, купувана от печатниците в държавите от ЕС не е добита чрез незаконно изсичане. Печатните продукти не са споменати изрично в документа, но печатната индустрия ще използва материали, които съответстват на изискванията в документа. Съществува опасност, обаче, вносните печатни материали на европейския пазар да произхождат от незаконно изсечени дървета.

Освен увеличената защита срещу незаконна сеч, печатът в Европа осигурява съответствие със строги законови изисквания. Той е под контрола на Европейската законова рамка за околната среда, която включва строг контрол на летливите органични вещества, строга политика по отношение на отпадъците и сериозен контрол върху химикалите.

Освен законовите изисквания, европейската печатна индустрия полага допълнителни усилия, за да помогне за опазването на природата. Примери в тази насока са усилията за постигане на висок процент рециклиране на хартията, разработване на системи за изчисляване на емисиите CO2, които да помогнат на печатниците да намалят въглеродния си отпечатък, издаване на ръководства за постигане на енергийна ефективност и др.

Има и доброволни инициативи на национално и корпоративно ниво. Те включват различни сертификации като FSC и PEFC, които гарантират на потребителите, че всички продукти, базирани на дървесина, произхождат от добре управлявани източници. Резултатът е печатни продукти, които отговарят на най-високите стандарти за опазване на околната среда.

Източник: cmykdigest.com
Текста написа: Мартин Новев

Мартин Новев

Име: Мартин Новев

Професионален опит: Практик с журналистически опит. Познава добре печатните технологии, но и умее да пише много добре. През последните осем години трупа опит в различни печатници като се занимава с филмова експонация, оператор е на CTP, прави електронни монтажи и предпечат. Най-голямата сила на Мартин обаче е в предаването на този полезен опит в лесен и удобен за четене вид. Уменията са придобити благодарение на образованието му по журналистика от Софийски университет и трите години опит като репортер във в. "Новинар", "Сега" и "168 часа".

Настоящи занимания: Основната му работа е като оператор предпечат, което го поставя на бойното поле всекидневно - решава множество работни казуси, познава в дълбочина софтуерните продукти за предпечат, както и всички печатни и довършителни процеси.

В свободното си време: Макар в екипа ни да сме все четящи хора, не познаваме друг човек, който да чете повече от Мартин.