Изследователи отпечатаха кръвоносни съдове с 3D принтер

1681
Spread the love

Учени от института Fraunhofer в Германия са създали изкуствени кръвоносни съдове с помощта на 3D принтер.
Екипът е търсел методиза решаване на проблема със създаванев лабораторни условия на тъкани и органи,които да бъдат трансплантирани на хора.Едно от най-големите затруднения в билооткриването на начин за производствона кръвоносна система, която да захранвалабораторните органи с хранителнивещества.

3Dпринтерът е бил използван зада създаде пространствената структурана кръвоносния съд, като я е изграждалслой по слой и е свързвал слоеветехимически чрез UV лъчение. По-малкитекръвоносни съдове, капилярите, саизградени чрез друга технология, чрезполимеризационен процес, който имосигурява нужната еластичност.

inline_147_https://printguide.info/images/2011-09-25.jpgРъководителят на проектадоктор Guntar Tovar каза, че всеки отпроизводствените процеси е бил изпробвануспешно самостоятелно. В момента сеизработва система, която ги съчетава.

„Създаваме основа забързо създаване на прототипи на еластичнии органични биологични материали.Кръвоносната система е драматичнадемонстрация на възможностите на тазитехнология, но определено това не еединственото й потенциално приложение.”,каза Tovar.

Създаването на затрансплантации в лабораторни условияняма да е възможно още дълго време, ноако тази технология се окаже успешна,тя може да се използва за производствона изкуствени кръвоносни съдове запациенти и да замени тестовете върхуживотни. Първоначалните резултати отпроекта ще бъдат показани на изложениетоBiotechnica Fair в Хановер, Германия на от 11-идо 13-и октомври.

Източник: printweek.com
Текста написа: МартинНовев

Биографична информация