Икономическа криза, междуфирмена задлъжнялост и Принтком през една година.

2458

Това са най-важните въпроси, които дискутираха над 100 от най-големите фирми в печатния бранш на сбирка на Съюза на печатарската индустрия на България.

Срещата на СПИБ беше посветена на икономическата криза, която вече се усеща не само като световна заплаха, но и като реален проблем, който забавя работата на печатната индустрия. Присъстваха над 100 фирми и почти всички бяха на мнение, че кризата вече се усеща и обемът на работата им намалява.
 
Поканените експерти г-н Драгомир Стойнев и г-жа Ивет Жаблянова не успяха да отговорят на всички наболели въпроси, които бяха обсъждани повече от два часа. Г-н Стойнев, в качеството си на икономически съветник на премиера Сергей Станишев очерта очакванията за развитието на кризата в страната – последните месеци /септември-декември/ ще бъдат тежки за бизнеса. Въпреки трите сценария, които са разработени за справяне с кризата, никой икономически експерт не се наема да прогнозира какво ще се случи с икономиката ни.
 
Г-жа Жаблянова като директор на Дирекция “Европейски фондове за конкурентноспособност беше подложена на критики и въпроси, които не могат да бъдат решени. Проблемите, с които се сблъскват колегите, които кандидатстват по програми на ЕС са следните:
– дълга и тежка процедура за оценяване на проектите – докато един проект бъде одобрен, машините и технологиите, заложени в проектите за кандидатстване вече са неконкуретни спрямо нови модели, които излизат на пазара. Много често се изисква допълнителна информация и документи, които забавят процеса и в крайна сметка обезмислят кандидатстването по подобни програми.
– фирми-посредници, които изискват нерегламентиран комисион, за да бъдат одобрени проектите. Макар това твърдение да звучи скандално и да не се обявява официално, колегите споделиха, че са се сблъсквали не веднъж с този проблем.
– усвоените пари по ОП до момента не надхвърлят 1 милион евро, а всички членове на бранша са запознати с цената на една печатна машина. Този факт, само по себе си говори, че за печатния бранш тези програми са неефктивни и всеки, който реши да кандидатства, предпочита да разчита на собствените си сили и бизнес решения, отколкото да губи време за кандидатстване по сложни процедури с неясен резултат.
 
Най-важнният въпрос, който вълнуваше всички беше междуфирмената задлъжнялост, която е може би най-голевият проблем в печатния бранш. Дори винаги да е имало забавяне на плащания, или некоректни клиенти, които не са си плащали сметките, то в условията на криза, този проблем може да се окаже причина за изправянето на някои фирми пред сериозни изпитания. Засега решение няма, тъй като публичното изнасяне на данни за длъжници може да влезе в разрез със Закона за защита на конкуренцията. Колегите обаче обменят информация помежду си и могат да разчитат единствено на колегиалните си добри отношения, за да се предпазят от некоректните фирми. Отново бяха припомнени старите азбучни истини за предпазване от некоректни платци – авансови плащания и предаване на готова продукция след окончателно издължаване.
 
Принтком ще се провежда през година – това беше последната новина от сбирката на СПИБ.
Това е решението на организаторите на изложението, стана ясно на ежемесечната сбирка на СПИБ във Велинград. Тази година Принтком ще бъде проведен на 2-6 юни и следващото издание ще е през 2011 година.

Новина за сбирката и в сайта на КБМП.

Източник: prepressbg.com

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.