Информация за дейността на Клъстер Българска медия и печат

2214

Информацията е за периода през 2008 г. изнесена пред Общо събрание, проведено на 29.01.2009г.

През изминалата 2008 г. клъстерът продължи своята работа в следните насоки:

  1. Продължиха контактите и текущите информации по някои от основните инициативи, заложени в Оперативния план.
  2. Продължиха контактите с МИЕ, НАП и други ведомства, свързани с намеренията на държавата да подпомага клъстерите.
  3. Бяха проведени две открити работни срещи, протоколите от които са приложени към материалите.
  4. Поддръжката на сайта на клъстера продължи с намалена интензивност, главно с публикации в раздел Новини. Беше успешно възстановена информацията на сайта след кибератаката на 8 април 2008 г.
  5. Представител на клъстера участва като постоянен член в Консултативния съвет към НАП.
  6. Представители на клъстера участваха в семинари, организирани от КРИБ и МИЕ.
  7. Единствената инициатива, по която продължи работата и вече има аналитични резултати е по проект 1.3 Интегрирани клъстерни комуникации, за което ще бъде докладвано на настоящето ОС. Как тя ще продължи ще бъде решено днес.

При обсъжданията интересни мнения и предложения са подадени от М. Несторов, В. Алексиев, Б. Димитров, Ч. Дишков, Я. Висулчев. Атмосферата на нашите работни и други срещи обикновено е конструктивна, но до конкретно изпълнение на проекти не се стига. Досега най-активно участие в работата са взели членовете на УС – зам.-председател, Медиатор, и главен секретар, колегите Красимир Илиев и Николай Генчев. Сериозна административна подкрепа е получавана от фирми Демакс, Ротопрес и ФорКом. Това обаче не е достатъчно за да бъде разработен действащ проект със съфинансиране по ОП, още повече, че частта на собствено финансиране е от порядъка на 50%, които следва да бъдат добре основани с резултатите от проекта. Изводът от изминалата година е, че отделните членове на клъстера засега не проявяват активност по конкретни въпроси.

Една от основните причини е липсата на разработени в достатъчна степен проекти с откроени ползи за участващите. По ОП „Подпомагане на клъстери, фаза 2” в началото на 2008 г. бяха представени проекти и подписани договори за около 2.5 млн. Евро. КБМП не участва с проект по тази ОП. Като основна причина за недостатъчната интензивност на нашата работа се очертава липсата на административен капацитет на клъстера, която може да бъде преодоляна с назначаване на минимален постоянен административен апарат или привличане на консултанти.

От нашите решения на настоящето ОС зависи до каква степен ще се активира дейността ни. УС на клъстера разчита на помощта и участието на всеки член.
За бъдещата работа на Кръстера следва колегите да прегледат Оперативния план, приет през 2007-ма година, като направят нови предложения или оценка за ползата от досегашната работа.

През сложната 2009-та година, започнала така драматично с енергийната криза, обединените ни усилия и интереси ще имат съществена роля за повишаване на общата и фирмената ни конкурентоспособност. Да не пропускаме и възможностите, които ще имаме за съфинансиране по ОП.

Източник:  Клъстер Българска медия и печат

Интернет портал за печатни технологии.