И KFC става „зелена“

1420

Световно известната верига за бързо хранене стартира мащабен проект по замяна на конвенционалните картонени опаковки с опаковъчна хартия.

Преходът от картон към опаковъчна хартия се очаква да бъде от порядъка на 1400 тона за година. Новите опаковки ще бъдат изработени от 100% рециклируема и преработваема био-разтворима консистенция. Според Мартин Шукер, директор в KFC, тази инициатива показва еко ориентацията на компанията. Тази инициатива е само част от мащабен проект за опазване на околната среда. В компанията ежегодно се преработват 7 702 607 литра олио  получено като остатъчен продукт при приготвянето на храна, което в последствие е използва като еко гориво за авто парка на KFC.

Източник: paperandlife.com

Интернет портал за печатни технологии.