Какви промени ще внесе новият стандарт ISO 9001:2015

2235
Какви промени ще внесе новият стандарт ISO 9001:2015

Новата версия на стандарта ISO 9001:2015 обещава да бъде най-ефективна и лесна за внедряване система за управление на качеството, но какво означава това за всички нас?

новият стандарт ISO 9001:2015

 

Тя вече е факт от месец септември и това е важна новина за над 1 милион сертифицирани по ISO 9001 организации. От представянето си през 1987 година, стандартът е ревизиран 4 пъти, като последно толкова сериозна редакция е правена през 2000 година. Промените са отнели 3 години работа на стотици експерти от различни области, както и на няколко хиляди участници в комисии, които са преглеждали и коментирали новостите в стандарта, докато се получи крайният вариант. Обратната връзка, давана от участниците в комисиите е силно положителна. Считано от месец септември 2015 година, когато е публикуван стандартът, сертифицираните организации разполагат с три години за привеждането му в съответствие.

Защо се налагат промените?
Много хора се питат каква е причината за въвежданите промени, а отговорът е, че това се прави в резултат на огромните промени, настъпили в бизнеса, технологиите и глобалната търговия през последните 15 години. Стандартът ISO 9001:2015 е продиктуван от ръста в сектора на услугите и нуждата от управление на качеството в него. Той също така спомага внедряването и работата с различни стандарти, като ISO 14001.

Какви са промените?
Първата добра новина е, че ISO 9001:2015 ще бъде лесен за използване, особено в сравнение с други стандарти и ще има по-малко предписания. Освен това той ще се интересува от крайния резултат, поради което организациите ще дават обратна връзка дали процесите в организацията постигат планирания резултат. Акцентът при ISO 9001:2015 се поставя върху това, което трябва да се постигне, а не върху това как то трябва да се постигне. Поставя се нов фокус, основан на риска, който има за цел да предотврати нежеланите резултати, като например несъответстващи на изискванията продукти и услуги. Идентифицирането на рисковете добавя стойност и възможност за подобрение в качеството, както и ангажираност на висшето ръководство, като повишава шанса за успех на всички нива. Всичко това се очаква да внесе значително въздействие върху организациите, консултантите, обучаващите, сертифициращите и акредитиращите лица, и другите свързани с процеса. Всички приложения ще бъдат с идентична структура, текст и общи термини, което има за цел да преустанови допускането на грешки по време на изпълнението.

Как всичко това ще е от полза на компаниите?
Най-новата версия на стандарта задължава всяка организация да мисли над собствените си конкретни обстоятелства, вместо да използва готови решения за изработването на система за управление на качеството. Самите организации ще имат по-голяма гъвкавост по отношение на начина за избор и прилагане на стандарта, а също така и за размера и вида на документацията, която се изисква.

Източник: www.fespa.com
Текста написа: Антон Даскалов

Име: Антон Даскалов

Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет, а също и бакалавър по Икономика с профил Бизнес администрация. Практик с над 10 годишен опит в сферата на офсетовия печат и номерацията. Въвежда дигиталния печат в портфолиото на офсетовата печатница Оптимал принт. В момента - технолог дигитален печат и фото ентусиаст с добро портфолио.

http://antondaskalov.photography/