Какво представлява PPD файлът и как да го инсталираме?

1576

Статия в раздел „Помощник“, за това какво е PPD и как се инсталира.

Интернет портал за печатни технологии.