Какво трябва да знаете за новия стандарт за дигитален печат

1214
Какво трябва да знаете за новия стандарт за дигитален печат

Нов ISO стандарт за измерване на потреблението на енергия от машините за цифров печат бе представен наскоро. Неговото наименование е ISO 20690 и се разработва от групата ISO TC130 WG11, която отговаря за въздействието на печата върху околната среда.

ISO

Все още се събират различни мнения като надграждането е върху съществуващия стандарт ISO 16759, който очертава начините за калкулация на вредните въглеродни емисии при изработването на печатни материали.

Към момента най-доброто, което можем да направим е да оценим разходите за консумация за електричество на база техническата спецификация на машините. Това прави сравнението между две енергийни калкулации за различни продукти практически невъзможно. Консумацията на енергия е различна при различни натоварвания на машините и възможността за сравнение на тези стойности при една или повече модели е нещо, което би било от полза, така както се сравняват скоростите за печат и времето за подготовка.

Сравненията трябва да са коректни, така че изчисленията за използваната енергия да се определят еднозначно. Стандартът си поставя за цел да позволи това, независимо от типа на технологията за печат и размера на машините. Разбира се става въпрос за дигиталните технологии, както и новите технологии, които ще навлизат в бъдеще.

Към момента се извършва тестване как стандартът работи на практика. Това е поредната стъпка в намаляване на влиянието на печата върху околната среда.

Източник: fespa.com

Текста написа: Антон Даскалов

Име: Антон Даскалов

Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет, а също и бакалавър по Икономика с профил Бизнес администрация. Практик с над 10 годишен опит в сферата на офсетовия печат и номерацията. Въвежда дигиталния печат в портфолиото на офсетовата печатница Оптимал принт. В момента - технолог дигитален печат и фото ентусиаст с добро портфолио.

http://antondaskalov.photography/