Как да си принтираме вечерята с едно натискане на бутон?

2354
Spread the love

Докато дигиталните технологии променят всеки аспект от нашето общество, фундаменални промени в технологиите за готвене не се наблюдават. Всъщност ние готвим по един и същи начин от хилядолетия. За да въведат новите технологии в кухнята двама възпитаници на Масачузетския Технологичен Институт (MIT) са разработили няколко прототипа на принтери за храна!
Всяка отразработките използва фундаменталнипроцеси, които са основни при готвенето- смесване на съставките, физична ихимична трансформация на съставките инакрая тяхното моделиране в естетичноиздържани форми.
inline_844_https://printguide.info/images/digitalfabricator2.jpg
The Digital Fabricatorе персонален, триизмерен принтер захрана, който работи чрез бързо, прецизносмесване, нанасяне и готвене на отделнитеслоеве съставки. Готвенето започва снабор от съдове за храна, в които сесъхраняват и охлаждат любимите висъставки. От там те се изсипват в миксерс екструдираща глава, която може прецизнода нанесе избраните комбинации от храни.Докато се нанася храната, тя се изстудяваили затопля в зависимост от вида наястието. Този „принтер” не само позволявасъздаването на вкусове и форми, коитое напълно невъзможно да се постигнат страдиционните техники на готвене, но ичрез тъчскрийн интерфейса и връзкатас интернет, позволява абсолютния контролнад произхода, качеството, хранителнатастойност и вкуса на всяко ястие.

inline_331_https://printguide.info/images/digitalfabricator3.jpg
The Digital Chocolatierе прототип на машина, която позволяванабързо да направите дизайн, да сготвитеи да похапнете различни шоколадовисладкиши. Машината се състои от триосновни части – съдове с продукти, коитосе въртят, термоелектрическа купа ипотребителски инерфейс. С негова помощможете да изберете и комбиниратесъставките и да направите различнисладки. Контейнерите се завъртат,изстискват съставките в купата, къдетоде бързо се охлаждат и сладишът може дасе опита. Дори можете да си запаметитерецепта и да я повторите и друг път.

inline_524_https://printguide.info/images/digitalchocolatier.jpg

Текста написа:Иван Иванов

Реклама
www.bgoferta.info
Акоимате нужда от изработка на флаери, каталози, дипляни, визитки, външнареклама, сувенирна реклама и други рекламни продукти, тоwww.bgoferta.infoе точно за Вас. Няма нужда да се обаждате на различнипечатници поотделно и да чакате да получавате цена за изработката навашия продукт. Чрез www.bgoferta.info,оформяте вашетозапитване заизработката на желания продукт и получавате оферти директно отпечатниците. Използвайте бутона „Поискайоферта“.

Биографична информация