Кандидатстудентска кампания

2874
Spread the love
Ако искате да учите полиграфия, време е за подготовка. Приемът започна този месец. Ето къде и как се кандидатства за образователни степени бакалавър и магистър в областите полиграфия, целулоза, хартия, опаковки, печатни технологии.

Химикотехнологичен и МеталургиченУниверситет София
Специалности,степен бакалавър
– Целулоза, хартия, опаковки
– Технология на полиграфията
Специалности,степен магистър
– Целулоза, хартия, опаковки
– Полиграфия
СЪСТЕЗАТЕЛНИЯТ БАЛ СЕ ФОРМИРА ОТ:

Оценкаот държавни зрелостни изпити поедна от дисциплините:
химия и опазване на околната среда – за всички специалности;
математика – за всички специалности;
физика и астрономия – за всички специалности;
Оценкаот положен конкурсен изпит похимия или математика (по избор)
Оценкаот олимпиади (последен кръг)или национални състезания по:химия и опазване на околнатасреда; природни науки и екология; физика; математика, информатика;български език и литература; английски, френски, немски език
Оценкаот конкурсен изпит в друговисше училище по химия, математика или биология
Срокове за приемане на документи закандидатстване
20.06 – 08.07.2011г. и 13.07 – 15.07.2011г.
Тест по химия: 9.07.2011.
Тест по математика: 10.07. 2011.
Вижте пълната информация закандидатстване, срокове,такси и координати на университета.


Специалност“Полиграфия“ в Технически университет Пловдив
Факултет по машиностроене и уредостроене
Професионална квалификация: Инженер по полиграфия
Обратователна степен: Бакалавър
Срок на обучение: 4 години, редовнообучение
СЪСТЕЗАТЕЛНИЯТБАЛ СЕ ФОРМИРА ОТ:
математика (от дипломата за средно образование) 
физика (от дипломата за средно образование) ,
Оценкаот Държавен зрелостен изпит(матура) по математика (от 2008 г., 2009 г., 2010 г. или2011 г. умножена по 1.9.) 
Оценкаот Държавен зрелостен изпит(матура) по физика (от 2008 г., 2009 г., 2010 г. или 2011г. умножена по 1.9.) 
Оценкаот Тест по математика (предварителенили редовен, умножена по 2)
Тестът може да бъде положен в ТУ-София, във Филиала в Пловдив или вИПФ-Сливен.
Срокове за редовни изпити
Тест по математика – 11.07.2011 г. от 9.00 ч.
Обявяване на резултатите – 18.07.2011 г.
Показване на писмените работи /само лично/ – 18, 19.07.2011 г.


Специалност„Печатни комуникации” в УНИБИТ

Обратователна степен: Бакалавър
Срок на обучение: 4 години, редовнообучение
СЪСТЕЗАТЕЛНИЯТ БАЛ СЕФОРМИРАОТ:
Матура:
– удвоената оценка от матурата по български език и литература;
– оценката по география и икономика (география) (съгласно чл.17, ал.2от Наредбата);
– общ успех от дипломата.
Тест:
– удвоената оценка от конкурсен изпит (на хартиен носител илиелектронен);
– оценката по география и икономика (география) (съгласно чл.17, ал.2от Наредбата);
– общ успех от дипломата.
Срокове за приемане на документи закандидатстване
от 20 юни до 8 юли  2011 Г. от 9.00 до 16.30 часа всекиработенден, включително и събота.
Дати на изпити:
на17 юли 2011 г. на хартиенносител
на 17 или 18 юли2011 г. по електронен път

Биографична информация