Компанията PaperWise представи хартия от хранителни отпадъци

1189
Компанията PaperWise представи хартия от хранителни отпадъци

Селскостопанският сектор използва голям обем ресурси, за да изхрани 7,4 милиардното население на земята.

paperwise

 

Истината е, че само определена част от земеделската продукция (корени, плодове, семена или сокове) е подходяща за храна. Тези части съставляват 15-20% от растенията, отглеждани за храни. Докато определена част от отпадъците се използват за храна на животните, то милиарди тонове се изгарят или в краен случай се използват за производство на енергия.

Компанията PaperWase представи процес за преработка на тези отпадъци във висококачествена хартия, която позволява рециклиране до 7 пъти. По този начин се цели и намаляване на обезлесяването на планетата. Идеята се заражда в главата на собственика на компанията Peter van Rosmalen, след като става свидетел на процеса по изгаряне на отпадъци. Тогава се заражда и мотото на PaperWaste: „В природата няма отпадъци”.

С цел да се гарантира, че произведената по този начин хартия няма нежелани последствия върху природата, е направен анализ на нейния жизнен цикъл от учени в амстердамския университет IVAM. Чрез него е доказано, че PaperWise е с 47% по-добри показатели от хартиите с FSC сертификат и с 29% по-добри от тези на останалите рециклирани хартии.

Един от принципите на PaperWise е да намали използването на транспорт до минимум. Ето защо тя се произвежда в провинция Тамил Наду в Индия, където има най-голям обем хранителни отпадъци от селското стопанство. Компанията работи с над 10 000 малки местни ферми в региона, които генерират около 1 милион тона отпадъци годишно. За транспортирането от Индия до Холандия, където е европейският дистрибуционен център на компанията се използват корабни контейнери с клас за енергийна ефективност А или Б. В бъдеще компанията ще продължи да търси по-енергийно ефективни методи за транспорт.

Компанията има и стриктна политика за използването на водни ресурси. За производството на PaperWise се ползва само речна вода, която в последствие се пречиства в пречиствателна станция и е годна за пиене като захранва няколко околни селища с население 1,4 милиона души. Около заводът са създадени и няколко изкуствени езера, които се пълнят с вода в дъждовния сезон, като по този начин не се налага отклоняване на вода от реката за производство в летния сезон.

Енергията в завода се доставя чрез построения ветрогенераторен парк. Компанията следи и за нулевото замърсяване по време на производството. Преди години до фабриката за хартия е създаден завод за цимент, който ползва отпадъчните продукти за производство. По този начин е направена и поредната крачка за спазване на мотото: „В природата няма отпадъци”.

Източник: blog.drupa.com

Текста написа: Антон Даскалов

Име: Антон Даскалов

Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет, а също и бакалавър по Икономика с профил Бизнес администрация. Практик с над 10 годишен опит в сферата на офсетовия печат и номерацията. Въвежда дигиталния печат в портфолиото на офсетовата печатница Оптимал принт. В момента - технолог дигитален печат и фото ентусиаст с добро портфолио.

http://antondaskalov.photography/