Кратки съвети към дизайнера за работа с печатницата

1002
Spread the love

Най-често срещаният проблем, който изпитват дизайнерите и рекламните агенции при работа с печатниците, е спазването на поставените срокове. Някои дизайнери мислят, че когато изпратят файловете за печат, готовата продукция ще се появи едва ли не до края на деня.

Биографична информация