Лекция на Балканския печатарски форум и manroland през март.

2168

„Перспектива печат 2020. One Touch – autoprint, Перспектива печат на за вестникарското производство manroland на бъдещето.“ ще се проведе на 22.03.2011г. в Университета по библиотекознание и информационни технологии в София.

балкански печатарски форум

Това ще бъде първата от цикъла лекции по Програма IPEQ на Балканския печатарски форум. Лектори ще бъдат г-н Стефан Вълев-управител на manroland България и д-р Росица Велкова – координатор на Балканския печатарски форум и на Инициативата за обучение и квалификация.

Дата и час на събитието: 22.03.2011г. /вторник/, 14:00
Място: зала 106 на УНИБИТ в София
Адрес: бул. „Цариградско шосе“ 119
Вход: безплатен

Балканският печатарски форум има за цел да подпомага развитието на печатната индустрия в Балсканския регион чрез внедряване на европейските стандарти за екологичност, енергийна ефективност и високо качество на печат на всички партньорски страни участници.

Програмата IPEQ е инициатива за обучение и квалификация на печатари (Initiative for printers’ education and qualification – IPEQ), която има за цел да подпомага изграждането на квалифицирани специалисти.  Програмата беше основана по време на Петия Балкански печатарски форум, през октомври 2010 г. Първата среща на IPEQ ще се състои в рамките на Шестия Балкански печатарски форум на 28 октомври 2011 в Белград, Сърбия под мотото: „Професионално обучение и квалификация – залог за дългосрочен успех“.

Основните цели на IPEQ са:
– Изграждане на мрежа за проф. комуникация между полиграфическите медийни училища и университети от Балканските държави, Германия, Русия, Украйна и други европейски  страни.
– Кооперация между полиграфическите медийни  училища, университети и институции за обмяна на професори и студенти.
– Кооперация по проекти на Eвропейския съюз.
– Oрганизация на спонсорство за обучение на студенти и квалификация на печатари.
– Осигуряване на фондове за най–добрите студенти и за професионална квалификация на специалисти от региона.
– Спонсорите на IPEQ ще имат възможност да представят програми за обучение и квалификация, както и технологична информация за техните компании.
В рамките на IPEQ manroland AG, патрон и основен спонсор на Балкански печатарски форум осигури връзка с платформата на PrintPromotion за обучение по интернет: www.learn4print.com.

Още по темата:
Всички публикации за проведените събития на Балкански печатарски форум.
Балканският печатарски форум с нов уеб сайт
Балканският печатарски форум е вече факт.
Състояние и бъдещо развитие на европейската печатарска промишленост
           
Източник: СПИБ

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.