Международна конференция на тема Дигитализация на славянската книжовна култура

1252

Университетът по библиотекознание информационни технологии Ви кани да участвате в Международна конференция „Дигитализация на славянската книжовна култура“, която ще се проведе на 13-15 септември 2012 година в централната сграда на Университета.

Научни секции в конференцията:
I. Кирилически шрифтове и електронни книги
II. Славянско културно-историческо наследство в Интернет
III. Електронни библиотеки и дигитализация на славянските писмени паметници
IV. Електронни учебни ресурси в славистиката

Продължителност на изказванията на участниците – не повече от 15 минути.
След края на Конференцията ще бъде издаден сборник с доклади. За участия в работата на конференцията е необходимо да изпратите заявка и тезиси на доклада с обем не повече от 2 000 знака. Образецът на заявката е приложен.
Заявки за участие в Конференцията и тезисите на докладите се приемат до 31.05.12 г. по електронна поща: forum@unibit.bg
Работни езици: български, руски, английски.

Финансови условия: разходите, свързани с участието във форума (пътуване, квартирни, дневни и визови разходи), са за сметка на участниците в конференцията или изпращащата организация.

Цялата кореспонденция, свързана с провеждането на Конференцията, моля да изпращате на Организационния комитет:
на електронна поща: forum@unibit.bg
или на адрес: България, 1784 София, бул. Цариградско шосе № 117,
Университет по библиотекознание и информационни технологии, Департамент общообразователни дисциплини (ДОД).
доц. д-р Мария Николова.
тел. (+359 2) 970 8596, (+359) 878 970 334

В рамките на конференцията ще бъдат връчени награди на победителите в конкурса за създаване на шрифтове на кирилица, организиран от Московския държавен университет по печата и Университета по библиотекознание и информационни технологии.

Подробности за участие конкурса за създаване на шрифтове на славянската писменост четете на адрес: cargocollective.com/newcyrillic

Интернет портал за печатни технологии.