Нова организация ще се бори с дезинформацията по отношение на хартията

1507
Spread the love

FOPAP има задача да рзясни предимствата за околната среда, осигурявани от производството и употребата на хартия .
Пълнотонаименование на групата е Friends of Print andPaper (Приятели на печата и хартията FOPAP).John Roche, един от основателите й, както иуправител на HaybrookeAssociates,заяви че създаването на групата е билонеизбежно последствие от кампаниятана WWF „Спаси дърво”. В нея природозащитнатаорганизация призовава потребителитеда „спасят дърво”, като използват PDFформат,забранен за печат. Можете да прочететеповече по въпроса туки тук.

inline_698_https://printguide.info/images/2010-02-06.jpg

John Roche допълни:„Заедно с група колеги работихме върхунови методи за пресмятане на въглеродниотпечатък на продукти, базирани надървесина. Резултатите показаха, чепечата на хартия може да бъде не самонеутрален по отношение на отделянитеемисии, а дори може да се окаже, че поглъщаповече въглероден диоксид, отколкотоотделя. Откритията ни показват, чесегашният подход на природозащитницитеможе да бъде по-вреден за околната средаот практиките, на които се противопоставя.”

Източник: www.printweek.com
Текста написа:Мартин Новев

Реклама
www.bgoferta.info
Акоимате нужда от изработка на флаери, каталози, дипляни, визитки, външнареклама, сувенирна реклама и други рекламни продукти, тоwww.bgoferta.infoе точно за Вас. Няма нужда да се обаждате на различнипечатници поотделно и да чакате да получавате цена за изработката навашия продукт. Чрез www.bgoferta.info,оформяте вашетозапитване заизработката на желания продукт и получавате оферти директно отпечатниците. Използвайте бутона „Поискайоферта“.

Биографична информация