Новини от браншовите организации

1462

Увеличение с 2,2% на минималните осигурителни доходи за печатния бранш, решение за учредяване на „Синергия Клъстер БМП“ АД и проект за леки ученически раници.

Само с 2,2% ще се увеличат минималните осигурителни доходи през 2010 година за печатния бранш. Новите нива за договорени от ръководството на Съюза на печатарската индустрия на България съвместно с КРИБ. Увеличението за бранша може да се тълкува като ниско, в сравнение със средното увеличение за страната от 6%. Повече за осигурителните прагове през 2010г. можете да прочетете в новия брой на Капитал.

„Синергия Клъстер БМП” АД е името на акционерното дружество, за чието учредяване е взето решение от ОС на Клъстер Българска медия и печат. Предприятието ще концентрира в себе си дейностите на КБМП по различни инициативи със синергичен ефект и за акумулиране на добавена стойност. Обсъденият предмет на дейност на дружеството е разработване, финансиране, управление и внедряване на научно-изследователски и бизнес проекти от свое име или от името на „Клъстер Българска медия и печат”. Финансирането на сдружението ще бъде чрез закупуването на акции от фирмите, членове на клъстера, както и чрез оперативни програми за подпомагане на клъстери.

Съдружници в „Синергия Клъстер БМП” АД се предлага да бъдат фирми членове на клъстера и техни сътрудници.
Първата задача след учредяване на дружеството е формирането на качествен ръководен екип, за което ще бъде обявен конкурс.
Можещите и амбициозните се очаква да изложат към визията си и бизнесплан, където да намерят място и основните положения на проект по ОП „Конкурентоспособност”, мерки за подпомагане на клъстери, фаза 3.

Първата инициатива на клъстера, която привлече вниманието на държавната администрация е предложението за намаляване на тежестта на ученическите раници, което е важно за здравето на нашите деца. В писмо до заместник министъра на Образованието, младежта и науката, Милка Коджабашиева, клъстерът поставя за решаване този проблем. Предстои първата работна среща на представители на браншовата организация с експерти на МОМН. Естествено е, че колегите очакват да се намали и себестойността на ползваните учебници, учебни пособия и тетрадки. Вижте писмото до министерството, озаглавено „Леки ученически раници“.

„Един от начините е при специфицирането на техническите параметри на учебниците, учебните пособия и тетрадките да бъдат вложени и изисквания, осигуряващи намаляване на теглото им. Тя е важна и за нас, още повече, че разполагаме с възможности едновременно с оказване на методическа помощ по този въпрос, да съдействаме и за понижаване себестойността на печатната продукция.“ – се казва в писмото до министерството.

Ще следим развитието на темата.
www.prepressbg.com

Интернет портал за печатни технологии.