Новият сайт на BMG

1597
Новият сайт на BMG
Spread the love
BMGвече разполага с богат електронен сайтв публичното интернет пространство –www.bmg.bg

Основниятсофтуерен дистрибутор в България, BMGLtd., вече разполага с богат електроненсайт в публичното интернет пространство.

Наадрес www.bmg.bgможе да бъде намеренаинформация както за фирмата, така и запродуктите и промоциите на световноизвестните производители на софтуерза България, които BMG представя.

Новинарскатасекция заема челно место в сайта и всеки,който се интересува от технологични итърговски новости може да се осведомибързо, лесно и от сигурен източник затях.

Всекция Продукти са представенивсички актуални продукти и версии насофтуерните производители, чиитопартньор за България е BMG.

Привъзникване на въпроси, в сайта имапредвидена секция за поддръжка, къдетовсеки може да зададе своите въпроси къмспециалистите на фирмата и да получикомпетентна информация. Тук може да сеосъществява и пренасочване къмспециализирани сайтове за поддръжкана конкретните софтуерни производители.

BMGдържи на традиционно добрите си контактисъс своите фирми-дилъри на софтуер ипредоставя в сайта си информация за тяхс цел улесняване на потенциалнитеклиенти при закупуване.

Статиина тема лицензиране, особености приизбора на лицензи и теми, засягащи прякоИТ мениджърите на всяка фирма, същонамират своето място в страницата наBMG.

Интуитивнатанавигация на сайта дава възможностпосетителите лесно и бързо да сеориентират в разнообразието от информация.Редовната му поддръжка с най-новатаинформация, касаеща предлагането насофтуер на българския пазар осигуряватна потребителите му удобен и бърз начинда научат повече, да получат компетентенсъвет и да вземат най-доброто решениев техния конкретен казус при подбор изакупуване на софтуер.

ЗаBMG

BMGе оторизиран дистрибутор за Българияна световните софтуерни производителиMicrosoft (САЩ), Symantec (САЩ), Autodesk (САЩ), AdobeSystems (САЩ), Corel Corp. (Канада) и Pantone (САЩ).

Заповече информация посетете: www.bmg.bg

Биографична информация