Нов проект на Полиграфия инфо

1876
Нов проект на Полиграфия инфо

Тази седмица стартира новият уеб сайт на Полиграфия инфо Logotypes.

Сайът е създаден да улесни работата на дизайнери и специалисти по предпечат, при използването и размяната на векторизирани запазени знаци. Почти всеки специалист по предпечат се е сблъсквал с проблема за намиране на запазен знак с добро качество и годно за работа, затова проектът цели колегите да разменят запазени знаци помежду си. 

Само за три дни в Logotypes са качени 57 запазени знака, предоставени от колеги. Всеки потребител, който качва лого в този сайт, носи отговорност за уредени авторски права със собствениците на съответния запазен знак. Всяка фирма, която желае, може да качи собствения си запазен знак. Полиграфия инфо не носи отговорност за недобронамерено използване на изтеглените запазени знаци.

Източник: prepressbg.com

Интернет портал за печатни технологии.