Нов стандарт за проверка на източниците на продукти от дървесина

1664
Нов стандарт за проверка на източниците на продукти от дървесина
Spread the love

Проследяването на дървесината ще бъде много по-лесно след въвеждането на нов ISO стандарт. Това се налага, тъй като дърветата са един от най-ценните ресурси в света.

стандарт за проверка на източниците на продукти от дървесина

 

Същевременно има чувствително увеличение на потребителското търсене на продукти, с произход от добре управлявани гори, поради растящата информираност на потребителите. Незаконната сеч и обезлесяването имат опустошителни ефекти върху нашата планета.

Предстоящият стандарт за проследяване на източниците на продукти от дървесина ISO 38001 към момента е в първа фаза на консултации. При нея различните членовете, взимащи участие имат четири месца, за да формират национална позиция на своята страна и да изпратят своите коментари. Разработването на новия стандарт се ръководи от проектна комисия ISO/PC 287 Верига за контрол на дървения материал и изделията от дървен материал.

Стандартът ISO 38001 ще гарантира не само, че суровината произхожда от добре управлявани гори, но ще позволява проследяване на крайния продукт в неговите различни етапи от производство. С това се цели насърчаване на използването на проследима дървесина и предотвратяване на незакония добив на дървен материал, както и попадането му във веригата за доставки.

Очакванията са новият стандарт да бъде публикуван през месец Май 2017 година.

Източник: www.fespa.com
Текста написа: Антон Даскалов

Име: Антон Даскалов

Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет, а също и бакалавър по Икономика с профил Бизнес администрация. Практик с над 10 годишен опит в сферата на офсетовия печат и номерацията. Въвежда дигиталния печат в портфолиото на офсетовата печатница Оптимал принт. В момента - технолог дигитален печат и фото ентусиаст с добро портфолио.

http://antondaskalov.photography/