Нов стандарт за проверка на източниците на продукти от дървесина

1762
Нов стандарт за проверка на източниците на продукти от дървесина

Проследяването на дървесината ще бъде много по-лесно след въвеждането на нов ISO стандарт. Това се налага, тъй като дърветата са един от най-ценните ресурси в света.

стандарт за проверка на източниците на продукти от дървесина

 

Същевременно има чувствително увеличение на потребителското търсене на продукти, с произход от добре управлявани гори, поради растящата информираност на потребителите. Незаконната сеч и обезлесяването имат опустошителни ефекти върху нашата планета.

Предстоящият стандарт за проследяване на източниците на продукти от дървесина ISO 38001 към момента е в първа фаза на консултации. При нея различните членовете, взимащи участие имат четири месца, за да формират национална позиция на своята страна и да изпратят своите коментари. Разработването на новия стандарт се ръководи от проектна комисия ISO/PC 287 Верига за контрол на дървения материал и изделията от дървен материал.

Стандартът ISO 38001 ще гарантира не само, че суровината произхожда от добре управлявани гори, но ще позволява проследяване на крайния продукт в неговите различни етапи от производство. С това се цели насърчаване на използването на проследима дървесина и предотвратяване на незакония добив на дървен материал, както и попадането му във веригата за доставки.

Очакванията са новият стандарт да бъде публикуван през месец Май 2017 година.

Източник: www.fespa.com
Текста написа: Антон Даскалов

Име: Антон Даскалов

Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет, а също и бакалавър по Икономика с профил Бизнес администрация. Практик с над 10 годишен опит в сферата на офсетовия печат и номерацията. Въвежда дигиталния печат в портфолиото на офсетовата печатница Оптимал принт. В момента - технолог дигитален печат и фото ентусиаст с добро портфолио.

http://antondaskalov.photography/