Нуждае ли се екипът за продажби от специално обучение, за да предлага дигитален печат?

1462
Нуждае ли се екипът за продажби от специално обучение, за да предлага дигитален печат?

Общото схващане е, че офсетовият и дигиталният печат са две коренно различни неща. Факт е, че това са две коренно различни технологии, които имат напълно различни процеси за печат.

Основната разлика е в продуктите, за които e подходящ всяки от тях. Много от печатниците вземат решение да разделят своите отдели на такива за офсетов и дигитален печат. Означава ли това, че с цялото разделяне е необходимо да се наемат и различни хора за продажби в двата отдела – за дигитален и офсетов печат? Нуждаят ли се в този случай служителите от напълно различно обучение за това как трябва да продават?

 

търговски екип в печатница

 

Нека спрем за малко и да погледнем нещата от гледна точка на клиента. Огромна част от купуващите печат не намират никаква разлика в двете технологии. Не трябва да забравяме, че клиентите не разбират от нашата работа и не знаят какви са различните процеси за печат. Още по-важното е, че те нямат желание да навлизат в това, защото имат други неща, от които трябва да разбират, а не от нашата работа. Ето защо печатниците няма нужда да разделят двете технологии, да създават нови отдели и най-вече да наемат напълно различни хора за продажба. Добрият продавач може да продава, както офсетов, така и дигитален или всякакъв друг тип печат. Това е така тъй като задачата им не се съсредоточава върху продажба на самата технология, а върху нуждите на клиента, където разликите в начина на изпълнение не са от такова голямо значение.

И все пак трябва ли продаващият дигитален печат да разбира от същите неща, като този, който продава офсетов печат?

Две са основните разлики между различните технологии, когато става въпрос за продажби. Първата е в познаването на продуктите, тъй като дигиталният печат има много по-широк спектър от предлагани решения. Те често са и много по-сложни за изпълнение от тези, предназначени за офсетов печат. Продаващите дигитален печат е необходимо да знаят как тези предлагани решения могат да се впишат в нуждите на клиента и решаването на дадени проблеми. Ето защо те трябва да имат добри познания в области като: персонализация, обработка на данни, печат при поискване и автоматизирани работни процеси.

Втората основна разлика е в начина на определяне на възнагражденията им. Трябва да се има предвид, че при дигиталния печат има много на брой, но малки по обем поръчки, поради което комисионните следва да се структурират по начин, различен от този, използван при офсетовия печат. Като цяло, говорейки за продажби основните принципи изобщо не са толкова различни.

Източник: digitalprinting.blogs.xerox.com
Текста написа: Антон Даскалов

Антон Даскалов

Име: Антон Даскалов

Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет, а също и бакалавър по Икономика с профил Бизнес администрация. Практик с над 10 годишен опит в сферата на офсетовия печат и номерацията. Въвежда дигиталния печат в портфолиото на офсетовата печатница Оптимал принт. В момента - технолог дигитален печат и фото ентусиаст с добро портфолио.

http://antondaskalov.photography/