Образованието по полиграфия

2701
Spread the love

Най-често повтаряният проблем в печатния бранш е липсата на подготвени кадри. Това се чува многократно на формални и неформални срещи и всеки път, когато някой търси нови служители. До момента обаче няма ясни критерии какво е това подготвени кадри.
Фирмите са разнородни – за еднапечатница може да е необходим технолог или инженер по поддръжката намашините, за търговските представители са необходими търговци спознания в общата полиграфия или тесни специалист за сервизниинженери,  предпечатните отдели трябва да имат връзка спечатаритеи съответните знания. Досега се разчита само на формулировката наобразователните институции, но бизнесът не е направил ясна формулировкана нуждите си.

Накратко: НПГПФ дава средно образование по полиграфия. В ТУ Пловдив сеобучават механици, а в ХТМУ се обучават технолози.

Какво е качеството на образованието, има ли интерес към полиграфията иотговаря ли на нуждите на бизнеса това, което се учи?

Постарахме се да съберем всички гледни точки на преподаватели, студентии работодатели.

Можете да прочетете:
„На книга да се уча, добро дасполуча“
„Вътрешните проблеми наобразованието“

Очаквайте скоро:
– „В какво се превръщатмечтите… настудентите“
– „Който плаща, тойпоръчва музиката“

inline_290_https://printguide.info/images/media/kniga.jpg

Биографична информация