Образованието по полиграфия

2743

Най-често повтаряният проблем в печатния бранш е липсата на подготвени кадри. Това се чува многократно на формални и неформални срещи и всеки път, когато някой търси нови служители. До момента обаче няма ясни критерии какво е това подготвени кадри.

Фирмите са разнородни – за една печатница може да е необходим технолог или инженер по поддръжката на машините, за търговските представители са необходими търговци с познания в общата полиграфия или тесни специалист за сервизни инженери,  предпечатните отдели трябва да имат връзка с печатарите и съответните знания. Досега се разчита само на формулировката на образователните институции, но бизнесът не е направил ясна формулировка на нуждите си.

Накратко: НПГПФ дава средно образование по полиграфия. В ТУ Пловдив се обучават механици, а в ХТМУ се обучават технолози.

Какво е качеството на образованието, има ли интерес към полиграфията и отговаря ли на нуждите на бизнеса това, което се учи?

Постарахме се да съберем всички гледни точки на преподаватели, студенти и работодатели.

Можете да прочетете:
„На книга да се уча, добро да сполуча“
„Вътрешните проблеми на образованието“

Очаквайте скоро:
– „В какво се превръщат мечтите… на студентите“
– „Който плаща, той поръчва музиката“

Интернет портал за печатни технологии.