Обучителен семинар на Виа Експо

1294
Обучителен семинар на Виа Експо

Oбучителен семинар – “Как се разработва успешен проект за кандидатстване по програми, финансирани от ЕС”

3 ноември 2006, София
Паралелно на Balkan Pac , Balkan Food&Drinks

За пореден път в София, зала Фестивална, 1-4 ноември 2006 ще се проведат международните специализирани изложения за машини, опаковки, материали, логистика, храни, напитки, оборудване – Balkan PACkaging, Balkan Food & Drinks. Събитията се провеждат ежегодно, като привличат изложители и посетители главно от България, Балканите и Европа, но и от други държави. Виж тук: viaexpo.com

Организираната от Виа Експо международни изложби BalkanPac и Balkan Food&Drinks са бизнес, обучителни и брейн щорминг събития, в рамките на които посетители, изложители, лектори и ВИП гости от България и чужбина могат да обменят нови идеи, да създадат дълготрайни партньорства. Съпътстващите събития ще помогнат на специалистите в стремежа им да бъдат по-конкурентноспособни. И тази година паралелно на изложбите на 3 ноември ще се проведе обучителния семинар:

“Как се разработва успешен проект за кандидатстване по програми, финансирани от ЕС” , който предизвика огромен интерес през 2005 г. и който продължи успешно да се провежда самостойтелно и ежемесечно през цялата 2006. Той има за цел да развие определени практически умения. Всичко научено на теория се упражнява в една творческа среда, като се обсъждат конкретни идеи и, което е по-важното, се проиграват основните елементи на един проект – цели, обосновка, дейности, методология, бюджет и др. С това практически насочено обучение Виа Експо дава възможност на фирмите да научат основни неща, които са им полезни, когато кандидатстват по програми на Европейския съюз. Виж тук: viaexpo.com

Източник: Виа Експо

Интернет портал за печатни технологии.