Огромното разминаване във възприятията за хартията

457
Огромното разминаване във възприятията за хартията

Изследване на Two Sides разкрива огромно разминаване между реалния ефект на хартията върху околната среда и представите на хората.

Two Sides

 

От всички материали по света, хартията вероятно е този, който най-често е разбиран погрешно. Никой не се съмнява във вредата върху природата от изгарянето на изкопаеми горива и изхвърляне на пластмаса за еднократна употреба. Хартията и ефектите ѝ върху климата, обаче, все още предизвикват объркване.

Two Sides са поръчали мащабно изследване в Европа, което да оцени възприятията на хората за хартията и разликите между фактите и възприятията, които често са големи. Това изследване разкрива не само серия погрешни представи за хартията, но и подчертава устойчивата роля на хартията и печата в свят, доминиран от цифровите медии.

Възприятия срещу факти
Хората по целия свят несъмнено са загрижени за околната среда. Необичайните климатични явления, глобалното повишаване на температурите и щетите, нанесени на природата карат хотата и компаниите да преосмислят ролята си в опазването на околната среда.

60% от потребителите вярват, че европейските гори намаляват, докато всъщност те са нараснали с 44 000km2 в последните 10 години. ”

Когато става дума за хартия, обаче, има значително разминаване между допусканията и фактите. Едно от ключовите открития на изследването е, че 60% от потребителите вярват, че европейските гори намаляват, а в действителност площта им се е увеличила с 44 000km2 в последното десетилетие. Едва 10% от интервюираните французи, италианци, австрийци, британци, скандинавци и германци вярват, че горите в Европа всъщност се увеличават. Това демонстрира скептицизма на хората по отношение на хартиената индустрия.

Високо ниво на рециклиране
Разбира се, основната причина хартията да е добър избор от гледна точка на околната среда, комуникацията и опаковките е способността ѝ да бъде рециклирана няколко пъти и европейците възприемат хартията като основния материал с най-високо ниво на рециклиране. Едва една пета от анкетираните обаче, смятат, че нивото на рециклиране на хартията в Европа надхвърля 60%. Реалната стойност е 72%, близо до практическия максимум от 78%.

Въпрос на избор
Разминаването между представа и реалност не е ограничена само до хората. Умишлено или не, компаниите и марките изглежда преценяват погрешно предпочитанието на потребителите към цифровите комуникации. Много бизнеси се опитват да „преминат към цифрови“ решения, а значителна част от хората оказват съпротива, особено, ако от тях се изисква да плащат за хартиени извлечения.

Като цяло 78% от европейските потребители вярват, че имат право на избор за начина, по който да получават комуникацията си от финансови организации и компании за битови услуги. 62% са убедени, че хартиените фактури не трябва да се плаща допълнително за хартиени сметки извлечения.

Хората предпочитат печат
Мнението по отношение на хартията определено е положително, в отговор на въпроса в какъв вид предпочитат да четат хората. Изправени пред избора да четат книги, списания и вестници в отпечатан или дигитален вид , печатът е убедителен победител с 69%, които смятат, че отпечатаните книги са по-приятни за четене. 54% предпочитат отпечатани вестници.

Можете да свалите пълния доклад на Two Sides тук.

Източник: twosides.info
Текста написа: Мартин Новев

Име: Мартин Новев

Професионален опит: Практик с журналистически опит. Познава добре печатните технологии, но и умее да пише много добре. През последните осем години трупа опит в различни печатници като се занимава с филмова експонация, оператор е на CTP, прави електронни монтажи и предпечат. Най-голямата сила на Мартин обаче е в предаването на този полезен опит в лесен и удобен за четене вид. Уменията са придобити благодарение на образованието му по журналистика от Софийски университет и трите години опит като репортер във в. "Новинар", "Сега" и "168 часа".

Настоящи занимания: Основната му работа е като оператор предпечат, което го поставя на бойното поле всекидневно - решава множество работни казуси, познава в дълбочина софтуерните продукти за предпечат, както и всички печатни и довършителни процеси.

В свободното си време: Макар в екипа ни да сме все четящи хора, не познаваме друг човек, който да чете повече от Мартин.