Онлайн дискусия

1217
Spread the love

Какво печелят полиграфическите предприятия, ако използват специализирано ERP решение
IDG.BG и ФТС България организират онлайн дискусия на тема: „Каквопечелят полиграфическите предприятия, ако използват специализирано ERPрешение?”

Тя ще бъде проведена на 16 март 2010, от 11ч.и ще даде отговор навсички въпроси, изникващи при  търсенето на решение, което дазадоволи специфичните нужди и административни изисквания на тозиотрасъл и което да обхваща управлението на дейностите от изготвянето напредварителна калкулация до фактуриране и финансови отчети.

ФТС България ще представят eGraph – вертикално ERP решение отвисок клас, специално предназначено за полиграфически предприятия. Впредстоящата дискусия компаниите от полиграфическата индустрия-издателства, печатници, производители на опаковки и етикети и т.н., щеоткрият възможностите и ползите за едно полиграфическо предприятие отвнедряването на специализираното ERP решение eGraph, как могат дакандидатстват за еврофинансиране за внедряване на решението и коя отбългарските компании за производство на етикети и опаковки вече езапочнала внедряване на eGraph.

Официалните участници в дискусионния панел ще бъдат:

Станимир Костов,Managing Director, ФТС Груп
Стефан Янчовичин,MS Dynamics Certified Professional, ФТС България
Иво Дрешков,Partner Account Manager, Microsoft Business Solutions
Румен Трифонов,Главен секретар на Съюза на Печатарската Индустрия в България
Alex Nilsson,eGraph Product Manager, MPS Graphics

Модератор на дискусията ще бъде ТеодораИлиева, онлайн редактор, IDG.BG

Дискусията ще бъде проведена посредством платформа за web-конференции.Подробности за нея можете да намерите на http://chat.idg.bg,където на 16-ти март ще бъдат изложени и инструкции за включване навсеки желаещ в разговора. Тъй като дискусията ще протече в аудио/видеоформат е препоръчително да имате свързани микрофон и слушалки.

inline_298_https://printguide.info/images/image002.jpg

inline_385_https://printguide.info/images/image001.gif

Източник: www.fts-eu.com

Биографична информация