Основи принципи на действие на RIP

1539

Насоки за подготовка на файлове за растеризация.

Къде има RIP?
Няма да се RIP-не.
Защо става така?
Поправете файла си

И още четете в статия от Jacci Howard Bear

Източник: About.com

Интернет портал за печатни технологии.