От месец Януари функционира обновеният сайт на Издателство Форком.

1631

Изцяло обновените функционалност и дизайн водят до удобство при поръчките онлайн.

На www.forcom-bg.com, можете да закупите онлайн книги, формуляри, календари, азбучници, електронни издания и др. продукти.

Пълен списък с предлаганите продукти можете да намерите тук.
forcom zebra
За Издателство Форком:
Графично проектиране, използване на съвременна предпечатна технология, до фотонабор, издаване на формуляри, счетоводна, икономическа и друга литература, издаване на календар-бележници и др.

Интернет портал за печатни технологии.