От 1 Октомври фирма Дедракс открива ново звено за производство на хартиени и пластмасови карти с персонален код и/или изтриваемо поле.

2773

Това могат да бъдат предплатени ваучери за телефонни оператори, промоционални, лотарийни и клиентски карти, карти за подарък и др.

Звеното е оборудвано с персонализираща машина KBA Universys със следните възможности:
• Печат на променлива информация успоредно на късата или на дългата страна на картата
• Изтриваемо поле в два варианта: специален изтриваем секюрити стикер или с използване на топъл печат
• Скорост до 14.000 карти на час
• Онлайн OCR камера за проверка дали отпечатаната информация съвпада с тази в базата данни
• Печат върху карти от разнообразни пластмасови и хартиени материали с дебелина от 0.25 до 0.8 мм
• Напълно автоматична система за персонализиране и следене на последователността
• Възможност за печат на променлива буквено-цифрова информация, както и различни видове баркод

Другата основна машина в звеното е специализираната опаковъчна линия на Kora-Packmat VMC100/VRM30 със следните възможности:
• Картите могат да бъдат опаковани поединично или в лента от 5 до 25 броя
• Комплекът от 5 до 25 карти може да бъде преопакован
• Следене на последователността на картите, напр. по сериен номер

За Дедракс:
Дедракс ООД (www.dedrax.com) е водеща компания на пазара на листовия офсетов печат и дигиталния печат. Основана през 1993 г. фирмата е била винаги технологичен лидер, внедрявайки последните достижения в полиграфията от лидерите в бранша. Печатницата предлага пълен цикъл от полиграфически услуги: сканиране на барабанен скенер, предпечат, цветни проби, експонация на филм и CTP, качествен офсетов печат, пълна гама книговезки и довършителни процеси, разпределение и транспорт в цялата страна. Печатната база се намира в центъра на София в НДК и вече е на площ от 10 дка.

Източник: Дедракс

Интернет портал за печатни технологии.