Печатарският клъстър вече работи

1373
Печатарският клъстър вече работи
Spread the love
Основните компании в сферата на печатарската и полиграфическата индустрия в страната вече са обединени в клъстър „Българска медия и печат“. Информацията съобщиха от Съюза на печатарската индустрия в България, които са инициатори на проекта. Създаването на новото обединение отне близо около половин година и клъстърът на практика вече работи.
Идеята за създаването наклъстър на печатарската индустрия бешепредставена в края на миналата година. Първоначално авторите на проектаразработиха меморандум за създаването на новото обединение, а по-къснопредставиха и конкретен план за неговото функциониране. Идеята еклъстърът да обедини компаниите от бранша, както и всички, които иматотношение към печатарската дейност. Това са големите печатници,доставчиците на машини и оборудване, хартия и други основни материализа полиграфическото производство, издателствата и разпространителскитепредприятия.
На последната среща на членовете на Съюза напечатарската индустрия в България е взето решението в организацията дасе включи и сдружението „Българска книга“, съобщиха от съюза. Новиятчлен на практика обединява повечето издателства на книги и учебници встраната.

Сред целите на клъстър „Българска медия и печат“ са дабъде създадена мрежа от контакти на всички негови членове и през нея дасе обменя информация между тях за продукти, технологии, ноу-хау, пазарии кадри. Основно предимство за участниците в мрежата ще е свиването наразходите при тяхната дейност и при доставката на суровините. Таканапример в момента компаниите събират идеи и предложения за заявки заосигуряването на лицензиран софтуер за компаниите.

Предстоивсички членовете на „Българска медия и печат“ да подпишат свой етиченкодекс, който вече е подготвен. В него един от важните въпроси еспазването на законодателството, в това число на Закона за авторскотоправо и сродните му права. За обсъжданата тема това показва уважениетокъм авторите на софтуера, който ни помага да бъдем всепо-производителни и нашият съвместен продукт да става все по-качествени конкурентоспособен, обясняват представителите на бранша.

Цел на клъстъра е да се получи ефективен диалог между фирмите идържавата и да се намалят административните бариери. Стремежът накомпаниите ще е да осигурят по-успешен достъп до европейските пазари идо традиционните от миналото потребители на българската продукция(Русия, Близкия изток). В своето обединение компаниите виждатвъзможност да повишат обема и качеството на продукцията си.

Другиприоритетни инициативи за членовете на клъстъра са да се насърчииновативността на компаниите. За целта ще се обменя техническаинформация, ще се осигурява достъп до международни специализираниизложения.

Източник: www.dnevnik.bg

Биографична информация