Печатница Дедракс получи новия си сертификат по стандарт EN ISO 9001:2008

5651

В началото на октомври печатницата беше ресертифицирана за нови 3 години.

Обхватът на сертификата включва печатна база НДК в София, звено офсетов и дигитален печат, както и печатната база във Варна, която е ориентирана към производство на опаковки от хартия и картон.

С получаването на сертификата, Дедракс отново доказва, че е една от водещите компании в полиграфическата индустрия. С внедрената система за управление на качеството, печатницата гарантира на своите клиенти безупречни резултати и постоянство на качеството. Системата гарантира, протичане на процесите по ясно установен международен стандарти, валидирането им на всеки етап от производството и в крайна сметка постигане на желаните крайни резултати.

До момента сертификатът беше по стандарт ISO 9001:2000. Със своето решение, за разширяване на обхвата на стандартизация, ръководството на печатницата потвърждава своята политика за непрекъснато развитие и повишаване на качеството на продуктите и услугите си.

Дедракс получи новия си сертификат по стандарт EN ISO 9001:2008

Интернет портал за печатни технологии.