Печатница Дружба смени собственика си

5319

След като преди година първо листовият печат на Икономeдия стана собственост на Алианс принт, вече пълното обединяване на производствените мощности на двете печатници е факт.

„Икономедиа“, издател на „Капитал“ и „Дневник“, продаде „Печатница Дружба“ на стратегическия си партньор „Алианс принт“ и по този начин излезе напълно от печатарския бизнес. „През 2008 г. „Икономедиа“ направи инвестиция в изграждането на печатница, за да си гарантира гъвкавост и независимост при отпечатването на своите медийни продукти.

Печатница Дружба

Намирането на дългосрочния партньор „Алианс принт“ изпълнява целта на инвестицията“, каза Елица Ангелова, изпълнителен директор на „Икономедиа“.“Никога не сме имали за цел да влизаме трайно в печатарския бизнес и е добре, че вече можем да поверим тази част от производствения цикъл на вестниците и списанията ни на надежден партньор с експертиза и потенциал в този бизнес.

Целият текст: Дневник

Интернет портал за печатни технологии.