Печатница на БНБ АД показа уникални защити на банкноти и ценни книжа

2737
Spread the love
Новите технологии за защита при печат бяха показани по време на изложението Принтком 2011
„Печатница на БНБ” АД представи защита натърговската марка, включваща оптически вариращо мастило OVI, високоефективната система за защита при печат Sicpa Oasis, иридисцентнимастила, латентни изображения, микротекст, номерация и лазерногравиране.

Печатните процеси и технологии, които предлага печатницата,предизвикаха голям интерес от страна на преподаватели и студенти отТехнически университет гр. Пловдив (ТУ) и Химикотехнологичен иметалургичен университет гр. София (ХТМУ), специалност: Полиграфия.

Източник: www.bnbprint.com

Още за защитните елементи използвани прибанкноти и ценни книжа и степените на защита можете давидите на сайта на печатницата тук.

Вижте още: Как се печатат фишове за тото?

Биографична информация