Печатница на БНБ АД показа уникални защити на банкноти и ценни книжа

2814

Новите технологии за защита при печат бяха показани по време на изложението Принтком 2011

„Печатница на БНБ” АД представи защита на търговската марка, включваща оптически вариращо мастило OVI, високо ефективната система за защита при печат Sicpa Oasis, иридисцентни мастила, латентни изображения, микротекст, номерация и лазерно гравиране.

Печатните процеси и технологии, които предлага печатницата, предизвикаха голям интерес от страна на преподаватели и студенти от Технически университет гр. Пловдив (ТУ) и Химикотехнологичен и металургичен университет гр. София (ХТМУ), специалност: Полиграфия.

Източник: www.bnbprint.com

Още за защитните елементи използвани при банкноти и ценни книжа и степените на защита можете да видите на сайта на печатницата тук.

Вижте още: Как се печатат фишове за тото?

Интернет портал за печатни технологии.