Печатница Симолини 94 ООД внедрява Иновативни решения за ресурсна ефективност

1160
Печатница Симолини 94 ООД внедрява Иновативни решения за ресурсна ефективност

По договор № BG16RFOP002-3.004-0136-C0 „Иновативни решения за ресурсна ефективност в Симолини 94 ООД“

 

 

Печатница „Симолини 94“ ООД изпълнява договор № BG16RFOP002-3.004-0136-C01 „Иновативни решения за ресурсна ефективност в Симолини 94 ООД“, финансиран по ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2019, процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.

Основните цели на проекта са: да подобрим ресурсната ефективност на предприятието чрез внедряване на иновативни технологии (ДМА) с оглед намаляване на количеството генериран отпадък при производството на единица продукция, намаляване водопотреблението и използването на ОХВ в производството, както и разширяването на капацитета на производственото предприятие.

В рамките на проекта бяха закупени и се въвеждат в експлоатация цветна дигитална машина Xerox Iridesse Production Press и широкоформатна мастиленоструйна цветна машина Canon Pro-2000 imagePROGRAF.

В резултат от изпълнението на проекта очакваме да постигнем подобряване ефективността на производствените процеси, намаляване себестойността на продукцията и повишаване на конкурентоспособността на предприятието.

Предвидени са дейности за популяризиране и мултиплициране резултатите от проекта чрез провеждане на масови събития и публикации в медиите за представяне на постигнатите резултати.
Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца.

Общата стойност на проекта е 445 995лв., от които 265 367.03лв. европейско и 46 829.47лв. национално съфинансиране.

 

 

 

Източник: Печатница „Симолини 94“ ООД

Име: Десислава Тодорова

Професионален опит: Познава печатния бранш по-добре от страната на клиента. Над 10 години се занимава с организацията на рекламни кампании, медия планиране, събития и продажба на реклама. Образованието по "Масови комуникации" в НБУ със специалност "Продуцентство" й дава възможност да се занимава с рекламните кампании на големи концерти и събития. Има стаж в БТА като репортер - мястото, на което е научила как се пишат новините.

Настоящи занимания: В последните 15 години се е посветила на портала Printguide.info и свързаните с него сайтове. През повечето време се занимава с продажби на рекламните площи, но не малка част от времето си отделя в създаване на новите проекти към портала.
Създател на печатните издания "Принт идея", "Dotbrain - пътеводител на пазара на труда в печата и рекламното производство".

В свободното си време: активен блогър и любител-градинар.