Полиграфия инфо бе приета за член на Съюза на печатарската индустрия

1232
Полиграфия инфо бе приета за член на Съюза на печатарската индустрия

Приемането стана факт на месечната сбирка на съюза в гр. Велинград. Приети бяха и Sun Chemical, „Образование и наука“ и BMG, като издател на сп. „Полиграфия“ – официален печатен орган на СПИБ. Благодарим на Съюза за признанието.

Интернет портал за печатни технологии.