Полиграфия инфо ООД напуска Съюза на печатарската индустрия на България /СПИБ/.

2729
Spread the love
След пет години членство в СПИБ решихме да напуснем най-голямата браншова организация на печатната ни индустрия. Решението взехме след задълбочен анализ на дейността на организацията и мястото ни в нея като браншова медия.
Нашите уебсайтове се развиха извън рамките наполиграфията. От малък форумза предпечат сепревърнахме в порталза печатни технологии,в който предлагаме информация зарекламнотопроизводствокато цяло. Офсетовият печат продължавада бъде основна тема, но далеч неединствената.

Каква енашата роля като медия в СПИБ?
Никаква. Самите ние се дистанцирахмебавно от ролята на браншова медия, защотослучващото се в съюза може да бъдеобобщено в протоколите от провежданитепрез годината сбирки – коя фирма еприета и какви решения са взети насъбранието. Подробните изказвания научастниците от всяка среща могат да сепрочетат в браншовите списания. Доколкотези материали предизвикват интерес,могат да кажат самите списания.

Преценихме, чечленството в организация, в която нямамесъществена работа, чрез която да бъдемполезни, за нас се обезсмисля. Свикналисме да бъдем продуктивни и когато сезахванем с нещо, то наистина да имареални ползи и резултати не само за нас,но и за останалите. Затова сметнахме,че участието ни в СПИБ вече се изчерпа.

Разбира се,офсетовият печат и свързаните с негодейности ще продължат да бъдат средосновните теми в нашия порталwww.printguide.info.Едно правило няма дапроменим в работата си – аудиториятани и нашите рекламодатели да имат ползаот нашите уеб сайтове. Това не се определяот членството ни в която и да е организация.Досега работата ни с нашите клиенти ена база полезност и ефективност. Вярваме,че докато сме актуални и полезни зачетене, не е от голямо значение къдечленуваме.

Затова решихмеда се фокусираме върху основната сиработа и да отразяваме значимите събитияот печатната индустрия, не само у нас,но и в чужбина. Напускането на СПИБ вникакъв случай няма да прекъсне контактитени с организацията и ние винаги ще бъдемотворени като медия да отразяваме всичкизначими събития от работата й.

Пламен Давидов
управител на Полиграфия Инфо ООД

ПолиграфияИнфо ООД е Интернет медия.

Собственик на портала за печатни технологии www.printguide.infoи свързания с него каталог на печатната индустрия www.polugraphy.info.Други проекти на фирмата са www.printstock.info и www.bgoferta.info.
Единственото ни печатно издание е годишния печатен каталог PolygraphyInfo.

Ние не сме издател на браншови издания.

Биографична информация