Последни места за КУРСА ПО АДАПТИРАЩ МЕНИДЖМЪНТ

1511
Последни места за КУРСА ПО АДАПТИРАЩ МЕНИДЖМЪНТ

Шестседмичен курс за настоящи и бъдещи ръководители от всеки ранг.

Форми: вечерна или съботно-неделна
Начало: 8 и 12 май 2007 г. София.

Подробности на
http://www.adaptacyya.eu

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.