Премахнаха се ограниченията за членство в СПИБ

1306
Премахнаха се ограниченията за членство в СПИБ

Съюзът на печатарската индустрия в България(СПИБ) включва 70 фирми – най-големите и известните в печатарския бранш и търговията с хартии и консумативи.

Той представлява интересите на работодателите в печатарския бранш пред държавните институции; участва в подготовката на нормативните актове и законите; подкрепя връзките с бизнеса и другите неправителствени организации в страната и чужбина; организира обучение и квалификация на персонал на всички нива и т.н. Съюзът е корпоративен член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.
В началото на 2006 г. уставът на Съюза беше променен – премахнаха се ограниченията за членство и беше открит достъпът за всички желаещи да се присъединят – фирми и физически лица – независимо от обема на техния бизнес.
Определен е встъпителен членски внос от 100 лв., който се заплаща еднократно и 200 лв. годишен членски внос.
УС на Съюза кани всички фирми от бранша да станат негови членове, с което им предоставя възможността да участват в неговата работа, както и да получават цялата информация, произтичаща от това.

За подробна информация и запознаване с документите за членство молим да се обръщате към главния секретар на Съюза, г-н Александър Куртев, на тел./факс: 02/975 23 88, мобилен: 087 88 99 691 и електронен адрес: kourtev@printunion-bg.org.

Интернет портал за печатни технологии.