ПРИНТКОМ 2006 стартира

1279
ПРИНТКОМ 2006 стартира

ПРИНТКОМ е специализирана изложба със своя история и профил, свързан с новостите и съвременните тенденции в областта на полиграфията и издателската дейност. Тя непрекъснато разширява своята аудитория от бизнесизложители и посетители с интерес към печатната комуникация.

Място на провеждане:
Международен панаир – Пловдив
Палатa: 10, 11

Работно време: 
9.30 – 18.30 часа 
последен ден: 9.30 – 16.00 часа

Вход:
Чрез задължителна регистрация: 
на входа на палати 10 и 11
Регистрация на посетители с получена
предварително покана – на посочените по-горе места за регистрация 

Информация за изложителите

Информация за посещение

Списък на изложителите

ПРИНТКОМ 2006

Интернет портал за печатни технологии.