Първото списание с отпечатана електронна корица

1610
Spread the love

Американското списание Canvas дебютира във февруарския си брой с първата електрохроматична корица в индустрията. Canvas е предназначено за специалистите по продажби и маркетинг в областта на печата.
inline_943_https://printguide.info/images/2011-02-17.jpgБроят му за февруари ще имакорица, в която чрез печатен процес савключени интерактивни електронниелементи. Читателите ще бъдат стимулиранида си взаимодействат с корицата поначин, по който това не е правено досега.

Корицата е спонсориранаот Ricoh и разработена от КалифорнийскияПолитехнически Университет. Тя е резултатот сътрудничество на няколко индустриалнилидера. Според издателя на Canvas,Mark Potter, „В индустрията има много мислещии вдъхновени хора. Слуховете за упадъкна печатния сектор са силно преувеличени.Изобретателната ни природа, съчетанас амбициозно мислене, демонстрира, чеиндустрията ни не просто е жива – тя евъв възход. Корицата ни за февруари самонапомня колко ефектни неща можете данаправите с помощта на печата. Тя налагаи идеята, че печатът, ако се направикакто трябва, може да бъде пленителен.”

Електрохроматичнатакорица на този брой на Canvas епроста – отпечатаните материали променятцветовете си, при подаване на напрежениеот отпечатана батерия. „В последнитегодини видяхме много интересни проекти,свързани с употребата на мастила-проводниции такива, които изпълняват определенифункции. Вярвам, че това ще отвори пътна много оригинални приложения напечатните технологии” – каза д-р MalcolmKeif, професор по графична комуникациияв Калифорнийския ПолитехническиУниверситет. Keif е основната фигура задпродължилия 6 месеца проект по подготовкана корицата.

Canvas целида покаже на индустрията как може даизглежда бъдещето. „Печатниците иматудивителни възможности пред себе си.Продуктите и решенията, които може даизползва индустрията, не просто са многоефектни, те имат забележително и трайновъздействие. Това списание си общува считателите си сега и ще остане на бюратаи в куфарчетата им дълго време. Каквоще кажете за тази инвестиция?”

Корицата на товасписание подсилва идеята, че печатътдалеч надхвърля общоприетите представи.Keif е изключително щастлив от ролята сив обучението на маркетинговитеспециалисти. „Идеята за движение върхухартия беше мечта само преди няколкогодини. Сега сме на крачка от създаванетона екрани, отпечатани върху гъвкавиматериали. Може да отнеме време, докатоте навлезнат в масово производство, нотова предстои. Когато печатът се съчетаес движение, продуктът става многопо-привлекателен. Тази корица може даизглежда новаторска или твърде опростена,но в действителност тя слага началотона нова разновидност на печата.”

Източник: thecanvasmag.com
Текста написа: МартинНовев

Реклама
www.bgoferta.info
Акоимате нужда от изработка на флаери, каталози, дипляни, визитки, външнареклама, сувенирна реклама и други рекламни продукти, тоwww.bgoferta.infoе точно за Вас. Няма нужда да се обаждате на различнипечатници поотделно и да чакате да получавате цена за изработката навашия продукт. Чрез www.bgoferta.info,оформяте вашетозапитване заизработката на желания продукт и получавате оферти директно отпечатниците. Използвайте бутона „Поискайоферта“.

Биографична информация