Равносметка от Fespa 2010: доминация на цифровите технологии и оптимистични нагласи

984
Spread the love

Според организаторите на Fespa, изложението от миналата седмица в Мюнхен е доказало, че широкоформатният сектор се възстановява от рецесията.
„Посетителите бяха много енергични и целеустремени“, каза директорът напродажбите и маркетинга на Fespa Marcus Timson. „От разговорите сизложителите и посетителите стана ясно, че на събитието хората, коитовзимат решения, дойдоха със специфични задачи, чието изпълнение да имазабележим ефект върху бизнеса им.

Две трети от посетителите са посочили цифровите технологии като основнапричина за присъствието си на изложението. На предишната Fespa, през2007 в Берлин, половината присъстващи са се интересували предимно отдигиталните технологии.

Fespa е била посетена от повече от 21 000 посетители от 130 държави.Повече от тях са присъствали на повече от един ден от шоуто. Такаобщият брой посещения е достигнал 32 504. Около 40% присъстващите садошли от Германия, 50% са от различни европейски държави, 7.5% от Азияи 2,5% от Севера и Южна Америка и Африка. Представители на печатници отГермания, Италия, Австрия и Швейцария са били най-много. Значителенброй са и посетителите от Великобритания, Франция, Испания, Полша, иЧехия.

inline_579_https://printguide.info/images/2010-06-29.png

Източник: printweek.com

Текста написа: Мартин Новев

Биографична информация