Реклама Експо 2004.

1460
Реклама Експо 2004.

От 11 до 15 октомври 2004 г. в Националния дворец на културата – София ще се проведе Изложението РЕКЛАМА ЕКСПО 2004. Работно време на Изложението за посетители – от 10,00 до 19,00 часа.

Интернет портал за печатни технологии.