Ръст при адхезивите

1110
Ръст при адхезивите

Интересен доклад, показващ тенденциите в развитието на адхезивните материали за опаковки.

 

Очаква се глобалният пазар на адхезиви за опаковки да достигне 10,11 милиарда долара до 2025 г., според нов доклад на Grand View Research Inc. Нарастващото използване на опаковъчни лепила в гъвкавите опаковки, опаковките от хартия и картон и твърдите опаковки се очаква да засили растежа на пазара.

Увеличаването на търсенето на пакетирани хранителни продукти и организираното предлагане на дребно доведе до повишено търсене на опаковки от картон.

В опит да привлекат повече потребители, продавачите на храни предлагат продукти с по-дълъг срок на годност, които са поставени в атрактивна опаковка. Опаковките от картон са свидетели на най-голямо търсене от страна на хранително-вкусовата промишленост.

Нарастващото търсене на етикети се очаква да стимулира пазарния растеж на сегмента за тези приложение през прогнозния период. Адхезивите за етикети осигуряват надеждни свързващи свойства на различни повърхности за различни машини. Очаква се това да увеличи пазарния растеж през прогнозния период.

Азиатско-тихоокеанският регион се очаква да бъде ключов потребител на опаковъчни лепила през прогнозния период, поради редица технологични нововъведения, като например технологията за горещо стопяване, която е предназначена да повиши производителността на опаковъчните адхезиви. Ключовите участници в индустрията участват и в разработването на иновативни лепилни продукти чрез научноизследователска и развойна дейност и техническа експертиза, което на свой ред се очаква да доведе до нови решения за индустриални адхезиви.

 

 

Други ключови констатации от доклада показват, че:
• Глобалният пазар на лепила за опаковки е оценен на 6,28 млрд. долара през 2016 г. и се очаква да достигне годишен темп на растеж от 4,5% от 2017 г. до 2025 г.
• Технологията на водна основа доминира на пазара през 2016 г., следвана от тази на базата на разтворители.
• Гъвкавите опаковки са най-големият сегмент на приложение през 2016 г. и се очаква тенденцията да продължи през прогнозния период. Сегментът се очаква да регистрира 5.0% годишен темп на растеж през следващите години.
• Азиатско-тихоокеанският регион се очаква да бъде най-бързо развиващия се сегмент при очакван годишен темп на растеж от 6,0% от 2017 до 2025 г.
• Увеличаването на търсенето от хранително-вкусовата промишленост и индустрията за напитки се очаква да движи регионалните пазари в Азиатско-тихоокеанския регион.

 

Източник: http://www.grandviewresearch.com/

Текста написа: Мария Шабанска 

Мария Шабанска

Име: Мария Шабанска

Професионален опит: Завършила специалност “Педагогика” в СУ “Св. Кл. Охридски”, но никога не е работила по специалността. Съдбата я среща с артистични натури и над 10 години работи във фирма за реклама и дизайн. След отделянето от фирмата, с колеги започва самостоятелна дейност, между които и предпечатната подготовка на списание “Опаковки и Печат”.

Настоящи занимания: През последните 5 години работи като редактор на списание “Опаковки и Печат”, за което подбира и превежда научно-технически публикации и материали. Занимава се и с подновяването на информацията на сайта на списанието.

В свободното си време: Ако няма възможност да е сред природата, предпочита хубавата книга.