Семинарна програма по време на Принтком

2019

Двата дни са посветени на дигиталните технологии и обучението по полиграфия.

Семинарна програма по време на Принтком
Двата дни са посветени на дигиталните технологии и обучението по полиграфия


ПАЛАТА 10, СЕМИНАРНА ЗОНА
СЕМИНАРНА ПРОГРАМА „ПОЛИГРАФИЯТА И ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ“
14 АПРИЛ 2011 Г.

11.00 – 12.00 ч.
НЕЗАВИСИМА ЛЕКЦИЯ – АНАЛИЗ – „ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ДИГИТАЛНИЯ ПЕЧАТ”
Лектор: Христо Стайков
Основно съдържание на лекцията:
Какво е дигитален печат? Видове дигитален печат.
Електрофотографски печат
– Предимства
– Ограничения
– Приложения
– Тенденции за развитие
Мастилено-струйна технология
– Предимства
– Ограничения
– Приложения
– Тенденции за развитие
Основни движещи „сили“ за развитието на дигиталния печат
– Маркетинг
– Други фактори
Данни и обработката им за дигитален печат.

*    *    *
13.30 – 14.30 ч.
„XEROX ПРЕДСТАВЯ: ЕВОЛЮЦИЯ НА ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА БЪРЗ, КАЧЕСТВЕН И ЕКОЛОГИЧЕН ПЕЧАТ”
Фирма: Адком и Ксерокс България
Лектор: Светослав Григоров, Value Office Marketing Manager, Xerox Eurasia International Group
Основно съдържание на лекцията:
Актуални тенденции и технологични нововъведения в областта на дигиталния печат – solid ink, LED, EA тонер, inkjet.

*    *    *
14.30 – 15.30 ч.
„AGFA ПРЕДСТАВЯ: СТР РЕШЕНИЯ – ОБОРУДВАНЕ, УЪРКФЛОУ, ДИГИТАЛНИ ПЛАСТИНИ (БЕЗХИМИЧЕН ПРОЦЕС), ИНК ДЖЕТ”
Фирма: Булграфика ЕООД и Agfa Austria
Лектор: Арнолд Пош
Основно съдържание на лекцията:
СТР решения – оборудване, уъркфлоу, дигитални пластини (безхимичен процес), инк джет.

*    *    *
15.30 – 16.30 ч.
„КАЧЕСТВЕН ЦИФРОВ ПЕЧАТ ОТ XEIKON, БАЗИРАН НА „ЗЕЛЕНА ТЕХНОЛОГИЯ“
Фирма: Криейтив Център ООД
Лектор: Лефтерис Хавузис – Директор продажби за Югоизточна Европа фирма Xeikon SE Europe
Основно съдържание на лекцията:
Xeikon технология на цифров печат; подход на Xeikon за „зелена технология“; типични приложения на Xeikon технология.

*    *    *
16.30 – 17.30 ч.
„ЦВЕТОПРОБНИТЕ СИСТЕМИ НА KODAK И РОЛЯТА ИМ В РАБОТНИЯ ПОТОК”
Фирма: ГЕД ООД
Лектор: Росен Милушев
Основно съдържание на лекцията:
Обзор на възможностите на цветопробните системи на Kodak и ролята им в работния поток

СЕМИНАРНА ПРОГРАМА „СЪВРЕМЕННОТО ОБУЧЕНИЕ В ПОЛИГРАФИЯТА“
ПАЛАТА 10, СЕМИНАРНА ЗОНА
Обучение – 15 април
11.00 – 11.30 ч.
Тема: „ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ“
Училище: Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография
Лектори: Цветанка Апостолова – директор и Георги Шушков – преподавател по фотография

13.00 – 13.30 ч.
Тема: „ТЕНДЕНЦИИ ПРИ МУЛТИМЕДИЙНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВИДЕОТО И КОМПЮТЪРНАТА ГРАФИКА В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ”
Училище: Частна професионална гимназия по мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация
Лектор: проф. д-р инж. Господин Желев

13.45 – 14.15 ч.
Тема: „СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ В ОБУЧЕНИЕТО НА ВИСШИ КАДРИ ПО ПОЛИГРАФИЯ“
ВУЗ: ХимикоТехнологичен и Металургичен Университет – София (ХТМУ)
Лектори: доц. д-р Иво Вълчев – р-л катедра“Целулоза, хартия и полиграфия“ и доц. д-р Татяна Божкова – старши преподавател в катедра „Целулоза, хартия и полиграфия“

14.30 – 15.00 ч.
Тема: „УниБИТ И ТРАНСФЕРА НА ЗНАНИЯ В ПЕЧАТНИТЕ МЕДИИ“
ВУЗ: Университет по Библиотекознание и Информационни Технологии – София (УниБИТ)
Лектор: проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева – р-л катедра „Книга и общество“

15.15 – 15.45 ч.
Тема: „ПОЛИГРАФИЯ – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ, ДИСЦИПЛИНИ, УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР, ОПИТЪТ ДО НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ И ПЕРСПЕКТИВИ”
ВУЗ: Технически университет – София, филиал Пловдив
Лектор: доц. д-р Росица Сарджева – старши преподавател по полиграфия във „Факултет по машиностроене и уредостроене”

Съорганизатори на Международен панаир Пловдив за деловите прояви са
„Принт енд Пъблишинг” ООД 
Съюз на печатарската индустрия в България
 

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.