Складът на Директа ЕООД се премести

4060

От днес 09.05.2011 г. складът за хартии, картони, паус, книговезки платна и др. е на нов адрес.

София, ж.к. „Дружба 2”, ул. „Делийска воденица”, на 100 м от кръстовището с бул. „Цветан Лазаров”, срещу блок 314.
тел. 0878435737, 0878615511, 0887615511

Стационарните телефони 02/ 9786390 и 02/ 9530592 ще бъдат преместени в новия склад в най-кратък срок.
За повече информация, посетете www.businesscenter-druzhba2.bg.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.