Следдипломен курс по фотография

3040

Курсът е едносеместриален, с хорариум от 200 учебни часа

Професионалният следдипломен курс по фотография към Факултета по журналистика на Софийския университет “Св. Климент Охридски” има за цел да поднесе на курсистите информация в областта както на общата теория на фотографията, различните й технически и медийни приложения, така и на развитието на творческата фотография в България и по света в исторически план и днес. Курсът е едносеместриален, с хорариум от 200 учебни часа, в които освен теоретични знания курсистите усвояват практически умения и изпълняват творчески задачи. Дисциплините са: обща фотография (основни понятия и технологии), история на фотографията, фотолаборатория, светлината във фотографията, композиция, компютърна обработка на изображението, пресфотография, екстремна, репродукционна и макро фотография,  рекламна и приложна фотография, фотография в опаковката, повърхности и структури, артистична фотография, фотографска практика. Обучението е вечерно, от 17.30 ч. от понеделник до четвъртък всяка седмица. Преподавателски екип: доц. д-р Росен Коларов, доц. Петър Абаджиев, ф.х. Зафер Галибов, ф.х. инж. Антоан Божинов, Даниела Петрова, Юлия Грамчева – дизайнер, Ангел Гюров, ф.х. Желю Кабзамалов. Такса – 600 лв. Записване – ФЖМК на СУ “Св. Климент Охридски”, ул. “Московска” 49, до паметника Левски, каб. 9, до 19-ти ноември.

Ръководител на курса: ф.х. инж. Антоан Божинов

Antoan Bozhinov
Photographer
chairman of PHODAR Foundation
www.fodar.dir.bg

Интернет портал за печатни технологии.