Спадът в печатната индустрия леко се забавя, но не спира

1340
Спадът в печатната индустрия леко се забавя, но не спира

Това е заключението, направено от авторите на доклада за състоянието на американската печатна индустрия, публикуван от изследователската компания IBISWorld.

Според експертите, процесът на обръщане вниманието на потребителите към цифровите алтернативи на печата, като например онлайн медии, само ще нараства.

За много сегменти, печатните медии са станали твърде бавни и скъпи, се казва в доклада. Нещо повече, през последните пет години, значително е намаляло търсенето на печатна реклама, която винаги е била ключов фактор. Това ще доведе до по-нататъшно намаляване на печатния пазар. Експертите прогнозират, че приходите на полиграфическите предприятия през следващите пет години ще намаляват с повече от 2% на година. През 2014 спадът се очаква да достигне 2,4%, което се обяснява, както от посочените по-горе фактори, така и от нарастващите цени на хартията.

Намаляващите обеми на продажбите и конкурентният ценови натиск също влияят негативно върху печалбите на предприятията в индустрията. Печатното производство изисква постоянни и значителни инвестиции в нови технологии. Тъй като обемът на поръчките е недостатъчен, излишният свободен капацитет води до консолидация на предприятия. През последните пет години броят на търговските печатни дружества спада средно с 3,2% годишно. Консолидацията и интеграцията на предприятия, позволява мащабни икономии и достъп до финансови ресурси, като същевременно се намаляват разходите и персонала. Закриването на печатни процеси и консолидацията доведоха до това, че в последно време броят на заетите в сектора е намалявал с 4,2% годишно.

През следващите пет години, спадът на печатния пазар ще продължи, макар и с леко забавяне, смятат авторите на доклада. Освен намаляването на търсенето, печатните дружества трябва да вземат предвид и неизбежното увеличение на разходите за консумативи. Експертите смятат, че адаптирането към промените в структурата на пазара неминуемо ще изисква разпростиране в областта на крос-медийните продукти и услуги.

Печатарската индустрия в щатите е силно фрагментирана – четирите най-големи печатни фирми съставляват по-малко от 25% от пазара. Повечето предприятия принадлежат на частни собственици и генерират средни годишни приходи в размер на по-малко от 35 милиона долари. Освен това, в 7 от всеки 10 американски печатници, броят на персонала не надвишава 10 души. Основният проблем е неспособността на малките печатници за привличане на нови клиенти. Фирми, в които работят до 19 души, представляват само 12% от обема на продажбите на пазара, докато компаниите с по-малко от 100 служители генерират 62% от общите продажби в индустрията, според авторите на доклада.

Източник: www.print-forum.ru
Преведе: Мария Шабанска

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.