Специални оферти за проектиране и изрязване на опаковки

1438
Специални оферти за проектиране и изрязване на опаковки

ArtiosCAD DesignLab Bundle with MiniCAD Server

                             

                           FC4210-60                              FC2250-60 VC

Работна площ: 86 x 60 см 92 x 60 см
Рязане по контур: Система за разпознаване на маркери ARMS Система за разпознаване на маркери ARMS
Операции: Чертане, рязане и биговане Едновременно рязане и биговане или
чертане
Захващане: Лепилно Вакуумно захващане на материала
Скорост: до 40 см/сек до 40 см/сек
Цена: 8990 Евро 11990 Евро
ArtiosCAD DesignLab Bundle with MiniCAD Server: 6095 Евро
Библиотеки, структурен дизайн, проектиране и редактиране на форми за опаковки с допълнителна възможност за генериране на щанци, изхвърлящи инструмени и др.

Източник: Адком

Интернет портал за печатни технологии.