Според Two Sides: Намаляване в използването на хартия може да увеличи въглеродните емисии

1091
Според Two Sides: Намаляване в използването на хартия може да увеличи въглеродните емисии

В наскоро публикуван доклад на британския правителствен департамент, отговарящ за въпросите на околната среда, храните и селските райони „Greening Government Commitments 2016-2020” се поема ангажимент за намаляване на консумацията на хартия с 50%.

Two SidesТой обаче не разглежда последствията за околната среда от замяната на хартията с алтернативни цифрови комуникации. В отворено писмо до правителствения секретар, от Two Sides отправят предизвикателство с искане за разяснение как именно намаляването на хартия ще подпомогне намаляването на въглеродните емисии.

Мартин Юстас, директор на Two Sides коментира проблема по следния начин: „Като организация, развиваща дейност в насърчаване на работата с хартия, ние работим в тясно сътрудничество с организации в цяла Европа, за да гарантираме, че инициативите за намаляване на разхода на хартия не са направени въз основа на недостоверни данни за влиянието върху околната среда. Самият правителствен документ твърди, че необходимостта от тази промяна трябва да бъде основана на вярна, точна и обоснована информация. Именно затова ние искаме да разберем въз основа на какво се твърди, че чрез намаляване с 50% на използваната хартия ще се постигне редуциране на въглеродните емисии. Подобен анализ трябва да включва свързаното с това увеличение на електронната комуникация и ефектите от него.”

Според Юстас физическите лица, компаниите и държавните организации са зависими от използването на големи сървъри и облачни услуги, поради това че една голяма част от услугите вече се извършват онлайн, включително търсенето и обмяната на информация, социалните контакти и други. Според анализа Smarter 2020 през 2011 използваната от центровете за данни и мрежи електроенергия е 684 милиарда kWh, като това не включва данните за консумирана електроенергия от самите устройства на крайните потребители. Сравнено с данните на отделните страни по света, тези облачни услуги биха се класирали на 6-то място по разход на електроенергия, като до 2020 година се очаква ръст в консумацията с 63%.

Тези данни не могат да се пренебрегнат лесно. Към тях можем да добавим и данните, че този сървърните и облачни услуги генерират около 2% от световните емисии, което се равнява като големина с тези от авиацията. Всяка година електронната промишленост, която е една от най-големите и най-развиващи се, генерира до 41 милиона тона отпадъци под формата на компоненти от компютри и смартфони.

Поради всичко това, когато се говори за намаляване на въглеродни емисии, трябва да се взима предвид, че хартията е възобновяем и рециклируем продукт, който при отговорно производство е много по-екологичен. В Европа 72% от хартиите са рециклирани, а горите за последните 10 години са се увеличили в обем, колкото е площта на Швейцария. Устойчивото управляване и отглеждане на гори е от основно значение за въздействието срещу въглеродните емисии.

В писмото на Two Sides се добавя, че те оценяват ефективността на електронните съобщения и одобряват насърчаването за намаляване на ненужни отпадъци, но считат, че на твърдения опетняващи името на печатната и хартиена промишленост трябва да се отговаря по подобен начин.

Текста написа: Антон Даскалов
Източник: www.twosides.info

Име: Антон Даскалов

Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет, а също и бакалавър по Икономика с профил Бизнес администрация. Практик с над 10 годишен опит в сферата на офсетовия печат и номерацията. Въвежда дигиталния печат в портфолиото на офсетовата печатница Оптимал принт. В момента - технолог дигитален печат и фото ентусиаст с добро портфолио.

http://antondaskalov.photography/