Среща на СПИБ в град Троян

1735
Среща на СПИБ в град Троян

На 25 и 26 април 2007 г. ще се състои следващата традиционна среща на СПИБ. Събирането ще бъде в гр.Троян – курортното селище Чифлика, хотел „Балкан“ (www.hotel-bolkan.com).

На 25 април (сряда) от 13ч. ще се открие новата печатна инсталация на КВА във военното поделение 24430 – Троян в присъствието на Министъра на отбраната, ръководители на концерна КВА, общинската власт и др. Поканени са и всички членове на СПИБ. Поради специфичния режим за достъп е необходимо да изпратите на главния секретар на Съюза предварително имената на желаещите да присъстват. От 19ч. в х-л „Балкан“ – с.Чифлика ще се състои срещата на СПИБ, на която домакините от „Аримпекс“ ще представят дейността и развитието на КВА . Ще бъдат разгледани и организационни въпроси.

Източник: www.printunion-bg.org

Интернет портал за печатни технологии.