Сублимация с помощта на офсетов печат

3329

SUBLISTAR OFF-SET е сублимационно мастило, което можете да нанесете върху трансферна хартия с технологията на офсетовия печат.

Технически изисквания:

SUBLISTAR OFF-SET
Четири цвята мастила за процес на сублимация при офсетен печат.

  • Отлично качество на печат
  • Оптимален баланс между вода и мастило
  • Отлична издръжливост
  • Може да се натрупва на високи нива
  • Максимална концентрация на мастилата
  • Кратък период на сушене.

Мастило на базата на синтетични смоли с висока точка на топене, разтворени в леки масла с висока степен на чистота.

НОСИТЕЛИ:    всякаква хартия с добро ниво на поемане на всякакъв вид масла; попиваща или матова пореста хартия.
ПОДГОТОВКА:    SUBLISTAR OFFSET е готово за употреба; необходимо е евентуално разреждане с максимум 1-2 % DILUENTE SUBLISTAR OFFSET само при печат върху лека хартия (70 -80 g).
ПЕЧАТ:    едноцветен или многоцветен на офсетова машина, мокро върху мокро с навлажняващ разтвор с или без малко количество изопропил алкохол.
СУШЕНЕ:    чрез окисляване или проникване в основата.
ТРАНСФЕР:    времето и температурата са същите като при сито печат. (210 градуса)

Мастилото се предлага от фирма Евроинкс.
www.euroinks.net

Интернет портал за печатни технологии.